top of page
Kalf in de wei

Welkom bij NatuurlijkDivers

Regeneratieve landbouw

Wij streven naar een landbouwsysteem dat:

- in balans is met de natuur

-productief is

- voedsel produceert van een hoge kwaliteit

- het bodemleven voedt

- de biodiversiteit verhoogd

- koolstof vastlegt in de bodem en daarboven

- de water en mineralen huishouding verbeterd

- gebaseerd is op lokale verkoop

- gezonde dieren huisvest

- kleinschalige bedrijven stimuleert

- zorgt voor een mooi landschap

Over NatuurlijkDivers

In 2021 is NatuurlijkDivers opgestart. Met als doel het regenereren van het landschap en het creëren van een winstgevend, kleinschalig en gemengd agrarisch bedrijf. Daarnaast willen we met dit bedrijf steeds meer te weten komen over hoe we de landbouw kunnen inzetten om de bodem en de natuur kunnen herstellen tot de meest vruchtbare staat.

Ons ideaal beeld is een landschap  met een grote diversiteit aan leven. Een landschap dat een overvloed van voedsel produceert voor mens en dier.

Om het huidige landschap te herstellen tot een landschap dat één is met de natuur, proberen we de systemen die de natuur drijven te begrijpen om deze toe te passen in onze manier van boeren.

Hoewel er al veel informatie beschikbaar is over regeneratieve landbouw, is het voor ons nog veel zoeken naar hoe de theorie goed toe te passen in de praktijk. In Nederland zijn er op dit moment nog maar enkele regeneratieve landbouw bedrijven. Het is voor ons daarom dus ook dagelijks een leerproces over hoe de natuurlijke processen functioneren en hoe we ons management daarop aanpassen.

Koeien in de wei

Diensten

Klaf in het gras
Klaver plant
Bij op bloem

Kwalitatief voedsel produceren

Vol van voedingsstoffen

Herstellen van bodem en ecosystemen

Maximale biodiversiteit

Creëren van een mooi landschap

Vol van leven

Bedankt voor de inzending!

bottom of page